Web Site  

man Jan de Vries‏‎
Geboren ‎26 dec 1801 Beverwijk, gedoopt ‎06 jan 1802 Beverwijk, overleden ‎29 nov 1866 Velsen‎, 64 jaar. Beroep: landman, jachtopziener Haarlemmerhout, rijksveldachter
_NEW

Gehuwd ‎28 dec 1828 Wijk aan Zee en Duin (37 jaar gehuwd) met:

woman Catharina de Ruijter (Ook: Zondervan)‏‎
Geboren ‎27 dec 1803 Castricum, overleden ‎15 jun 1892 Velsen Uit de drie huwelijkse bijlage te Castricum (Archief Haarlem) blijkt het volgende: In die van 20-11-1818 verklaart de burgemeester dat op 14-3-1812 in Castricum gevonden is een dood mens, welke bij zich had een kind, dat nauwelijks nog praten kon maar wel wist te beduiden dat het haar vader wa, dat hij Dirk en zij Kaatje heette. Het kind is als vondeling aan het armbestuur overgedragen en haar is als naam Catharina Zondervan gegeven.
In de bijlage van 12-12-1828 geeft het armbestuur toestemming tot het huwelijk van Catharina Zondervan met Jan de Vries.
In de bijlage van 24-12-1818 verklaart de burgemeester, ambtenaar van de burgelijke stand, dat de afkondiging van ondertrouw tussen Jan de Vries en Catharina Zondervan, zich noemende en schrijvende Catharina de Ruiter, zonder oppositie is verlopen.
Bij de aangifte van overlijden van Catharina op 15-6-1892 te Velsen wordt vermeld dat zij 83 jaar is, geboren te Castricum, dochter van Dirk de Ruijter en Catharina Hooymans (of Hooijmans)
‎, 88 jaar
_NEW

RFN 89

Kinderen:

1.
man Dirk de Vries‏‎
Geboren ‎01 jun 1834 Velsen, overleden ‎24 nov 1858 Velsen‎, 24 jaar. Beroep: Rijksveldwachter
_NEW
2.
man Siebrand de Vries‏‎
Geboren ‎13 aug 1835 Velsen
_NEW
3.
woman Eijbertje de Vries‏‎
Geboren ‎12 apr 1838 Velsen, overleden ‎14 MEI 1927 Heemskerk‎, 88 of 89 jaar
_NEW
4.
man Jan de Vries‏‎
Geboren ‎15 feb 1830 Velsen, overleden ‎21 jun 1909 Hoofddorp‎, 79 jaar
_NEW
5.
woman Catharina de Vries‏‎
Geboren ‎28 MRT 1831 Velsen
_NEW
6.
woman Grietje de Vries‏‎
Geboren ‎30 aug 1832 Velsen
_NEW
7.
man Hendrik de Vries‏‎
Geboren ‎07 jan 1840 Velsen. Beroep: buitengewoon veldwachter, arbeider, onbezoldigd rijksveldwachter
_NEW
8.
man Arie de Vries‏‎
Geboren ‎31 aug 1847 Velsen, overleden ‎18 feb 1848 Velsen‎, 0 jaar
_NEW
9.
woman Johanna de Vries‏‎
Geboren ‎03 sep 1849 Velsen, overleden ‎18 OKT 1928 Haarlem‎, 78 of 79 jaar
_NEW
10.
woman Theresia de Vries‏‎
Geboren ‎13 sep 1851 Velsen, overleden ‎20 nov 1919 Heemskerk‎, 68 jaar
_NEW
11.
woman Neeltje de Vries‏‎
Geboren ‎01 apr 1842 Velsen
_NEW
12.
man Jacob de Vries‏‎
Geboren ‎04 jun 1843 Velsen, overleden ‎1936‎, 92 of 93 jaar. Beroep: Rijksveldwachter
_NEW
13.
man Eliza de Vries‏‎
Geboren ‎30 aug 1845 Velsen, overleden ‎22 MEI 1916 Heiloo‎, 70 of 71 jaar. Beroep: onbezoldigd rijksveldwachter, jachtopziener, tuinder, bleker, melkverkoper
Op 22 augustus 1916 wordt de nalatenschap aangegeven van Eliza de Vries, bleker te Heiloo, aldaar op 22 mei 1916 overleden, in gemeenschap van goederen gehuwd met Berdina Schoep. De aangevers zijn: (1) Jan Johannes de Vries, gemeenteveldwach ter te Neede, (2) Adrianus Jacobus de Vries, blekersknecht te Amsterdam, (3) Jacob Hendrik de Vries, jachtopziener te Velsen, (4) Hendrik Dirk de Vries, jachtopziener te Egmond-Binnen, (5) Andries Butter, werkman te Heiloo, uit hoofde van de gemeensc hap van goederen waarin hij is gehuwd met Margaretha de Vries, (6) Johannes Martinus Philippus Chatellon, schoenmaker te Oudkarspel, uit hoofde van de gemeenschap van goederen waarin hij is gehuwd met Catharina de Vries, (7) Dirk Sybrand de Vries, bl eker te Heiloo. Het actief van de gemeenschappelijke boedel bedraagt 3805,45, waaronder een huis, schuur, werkplaats, en bouwland en bos, in Heiloo kadastraal A nrs 876 en 1529, een vordering van 40,85 ten laste van P. Buur wegens geleverde bloembo llen. Het passief bedraagt 2384,275, waaronder een hypothecaire schuld van fl. 1000, een schuld ten behoeve van genoemde Jacob Hendrik de Vries van fl. 425 en nog fl. 300, en een schuld van fl. 500 ten behoeve van voornoemde Dirk Sybrand de Vries. D e schuld van fl.300 wordt verworpen, zodat de zuivere nalatenschap fl. 860,585 bedraagt, te delen door de 7 kinderen. Er wordt onderzoek gedaan naar de huidige eigenaar van vast goed te Haarlem, in de legger staande op naam van Eliza de Vries en nie t in de memorie vermeld. 3 Op 24 oktober 1925 wordt de nalatenschap aangegeven van Berdina Schoep, overleden te Alkmaar op 15 oktober 1925, weduwe van Elisa de Vries. De aangever is Dirk Sijbrand de Vries, pluimveehouder te Heiloo, als executeur va n haar testament. Uit het huwelijk der echtelieden de Vries-Schoep zijn 7 kinderen geboren: de aangever, Jan Johannes de Vries, gemeenteveldwachter te Neede, Adrianus Jacobus de Vries, bleker te Heiloo, Jacob Hendrik de Vries, parkwachter te Velsen, Hendrik Dirk de Vries, arbeider te Heiloo, Margaretha de Vries, in gemeenschap van goederen gehuwd met Andries Butter melkhandelaar te Schoorl, Catharina de Vries, gehuwd als voren met Johannes Philippus Chatillon schoenmaker te Alkmaar, die ieder vo or 1/7 in de nalatenschap gerechtigd zijn. De goederengemeenschap en nalatenschap van de erflaatster en wijlen Elisa de Vries en van laatstgenoemde zijn gescheiden en gedeeld bij akte dd. 24 juli 1916 verleden voor notaris Hoenk te Uitgeest. Bij test ament van 25 augustus 1925 voor notaris Stuyt te Castricum is gelegateerd aan de aangever, zulks tegen inbreng van fl. 3000 in haar nalatenschap, haar onroerend goed, zijnde huis, getimmerten, erf en land te Heiloo, kadastraal A nrs 876 en 1529, same n groot 40,24 are. Het gemelde legaat is niet geaccepteerd. Het vermelde onroerend goed behoort tot de nalatenschap. Het actief bedraagt f. 2000, het passief nihil. 4
_NEW
Geadopteerd kind: man Arnoldus Ooms‏‎
Geadopteerd kind: man Cornelis Pietersz Boldewijn‏‎
Geadopteerd kind: woman Neeltje IJ‏‎